Подготвяне на мобилен телефон

За да използвате мобилен телефон, свържете го с този приемник.

Забележка

  • Функциите за обаждане със свободни ръце не са налични, когато е активирана функцията Apple CarPlay или Android Auto. В този случай използвайте функциите за обаждане със свободни ръце на приложението.