Няма звук/звукът прескача/звукът е накъсан.

 • Неправилно направена връзка.
 • Проверете връзката между този приемник и свързаното оборудване и задайте входния селектор на оборудването на източника, съответстващ на приемника.
 • Монтажът не е правилен.
  • Монтирайте приемника под ъгъл, по-малък от 30°, в здрава част на автомобила.
 • Приемникът е в режим на пауза/бързо превъртане назад/напред.
 • Настройките за изходите не са направени правилно.
 • Силата на звука е твърде ниска.
 • Функцията ATT е активирана.
 • Форматът не се поддържа.
  • Проверете дали форматът се поддържа от този приемник.