Избиране на канала чрез въвеждане на неговия номер

  1. Докоснете зоната с номера на канала и името на канала на екрана за SiriusXM радио.


    Като алтернативна възможност натиснете ENTER на дистанционното управление.
  2. Въведете номера на канала, след което докоснете [OK].
    Като алтернативна възможност въведете с помощта на бутоните с цифри (от 0 до 9) и натиснете ENTER на дистанционното управление.