Звукът прескача по време на поточно предаване на аудио или BLUETOOTH връзката е неуспешна.

  • Намалете разстоянието между приемника и BLUETOOTH устройството.
  • Ако BLUETOOTH устройството се съхранява в кутия, която прекъсва сигнала, отстранете кутията, докато използвате устройството.
  • Наблизо се използват няколко BLUETOOTH устройства или други устройства (напр. радиолюбителски устройства), които излъчват радиовълни.
    • Изключете другите устройства.
    • Увеличете разстоянието между приемника и другите устройства.
  • Звукът от възпроизвеждане спира за момент, когато този приемник се свързва към мобилен телефон. Това не е неизправност.