Станциите не могат да се приемат.

  • Вижте [No Station] за подробности, когато DAB сигналът не може да се приема.