BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.
  • Приемникът не може да открие BLUETOOTH устройство с възможност за свързване.
    • Проверете BLUETOOTH настройката на свързаното устройство.
  • Няма устройство в списъка на регистрираните BLUETOOTH устройства.
    • Извършете сдвояване с BLUETOOTH устройство.
Handsfree device is not available.
  • Няма свързан мобилен телефон.
    • Свържете мобилен телефон.