Настройване на канали за SiriusXM

Контроли/индикации за приемане

Илюстрация на екрана на SiriusXM радио

A. (списък)

Отворете списъка с канали или списъка с категории.


B. CH– (предишен канал)/CH+ (следващ канал)

Изберете канала.


C. Номер на канал, име на канал


D. Име на изпълнител, име на песен


E. (информация)

Превключете информацията за канала.


F. (SXM опция)

Отворете менюто с опции за SXM.


G. Номера за предварително задаване

Изберете предварително зададен канал. Бързо плъзнете надясно/наляво, за да покажете други предварително зададени канали.
Докоснете и задръжте, за да запаметите текущия канал към това предварително задаване.


H. Име на категория, информация за съдържанието