Сдвояването е неуспешно поради изтичане на времето.

  • В зависимост от свързващото се устройство ограничението за време на сдвояване може да е кратко. Опитайте се да завършите сдвояването в наличното време.