Извършване на първоначални настройки

Трябва да извършите първоначалните настройки, преди да използвате приемника за първи път, след като смените акумулатора на автомобила или промените свързванията.

Ако екранът за първоначалните настройки не се покаже при включване на приемника, извършете фабричното нулиране, за да го инициализирате до фабричните настройки.

 1. Докоснете [Language], след което задайте езика за показване.
 2. Докоснете [Demo] неколкократно, за да изберете [OFF] за дезактивиране на режима на демонстрация.
 3. Докоснете [Set Date/Time], след което задайте датата и часа.
 4. След задаването на датата и часа докоснете [OK].
  XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN): продължете към стъпка 5.
  XAV-AX5500(UC)/XAV-AX5550D(EUR): преминете към стъпка 6.
 5. Докоснете [Tuning Steps], след което задайте FM/AM стъпката на настройване. (XAV-AX5500(E)/XAV-AX5500(E17)/XAV-AX5500(IN))
 6. За да се върнете към предишния дисплей, докоснете (назад), след което докоснете [OK].
  Показва се предупреждението при стартиране.
 7. Прочетете внимателно предупреждението при стартиране, след което, ако приемате всички условия, докоснете [Close].
  Настройката е завършена.

Тази настройка може да бъде конфигурирана допълнително от менюто с настройки.