Други настройки по време на възпроизвеждане

При свързване на USB устройството към USB port 1 и възпроизвеждане на видео са налични допълнителни настройки чрез докосване на (опция).

Picture EQ

Регулира качеството на картината според вкуса Ви: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Налично само когато е задействана ръчната спирачка.)


Aspect

Избира съотношението на екрана на приемника. (Налично само когато е задействана ръчната спирачка.)

Елемент Подробна информация
Normal Показва картина със съотношение 4:3 в оригинален размер със странични ленти, за да запълни екран със съотношение 16:9.
Zoom Показва картина със съотношение 16:9, която бива преобразувана в оригинален формат със съотношение 4:3.
Full Показва картина със съотношение 16:9 в оригинален размер.
Captions Увеличава картината хоризонтално, като едновременно с това вмъква надписи на екрана.