Визуални настройки (Visual)

Wallpaper

Сменя тапета посредством докосване на желания цвят или задава любимата Ви снимка от USB устройство тип MSC (клас масова памет) като тапет.
(Налично само при снимки във формат JPEG и големина не повече от 6 MB.)
За да зададете конкретна снимка
При свързване на USB устройството към USB port 1 съобщението [You can import a photo from a USB device] се появява на екрана.
Докоснете [Import] и изберете любимата си снимка.


Dimmer for Monitor & Illum.

Затъмнява дисплея и подсветката на бутоните: [OFF], [Auto], [ON].
([Auto] е налично само когато кабелът за управление на подсветката е свързан и работи, когато фаровете са включени.)
(регистриране/настройка) регулира нивото на яркост, когато затъмняването е активирано: –5 до +5.


Illum. Level on Monitor OFF

Затъмнява подсветката на бутоните, когато мониторът е изключен: [OFF], [1], [2], [3], [4].