Възпроизвеждане от USB устройство

Могат да се използват MSC (клас масова памет) тип USB устройства*1, съответстващи на USB стандарта. MTP (протокол за пренасяне на медии) тип USB устройства*1 *2 могат да се използват само когато са свързани към USB port 2.

*1 напр. USB флашустройство, цифров мултимедиен плейър, телефон с Android™

*2 За някои цифрови мултимедийни плейъри или телефони с Android може да е необходимо избирането на режим MTP.

Забележка

  • За подробности относно съвместимостта на Вашето USB устройство посетете сайта за поддръжка.
  • Проверете поддържаните файлови формати за възпроизвеждане от USB.
  1. Намалете силата на звука на приемника.
  2. Свържете USB устройството към USB port 1 или към USB port 2.
  3. Натиснете HOME, след което докоснете [USB port 1] или [USB port 2].
    Възпроизвеждането започва.

За премахване на USB устройството

Изключете приемника или завъртете ключа за запалване в положение ACC изключено, след което премахнете USB устройството.