На обаждане е отговорено неволно.

  • Свързаният телефон е настроен да започва обаждане автоматично.
  • [Auto Answer] на този приемник е зададен на [ON].