Другата страна казва, че силата на звука е прекалено ниска или висока.

  • Регулирайте нивото на [MIC Gain].