Силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство е ниска или висока.

  • Силата на звука ще се различава в зависимост от BLUETOOTH устройството.
    • Намалете разликите в силата на звука между този приемник и BLUETOOTH устройството.