Свързване не е възможно.

  • Проверете процедурите по сдвояване и свързване в ръководството на другото устройство и т.н. и извършете операцията отново.