Сдвояване и свързване с BLUETOOTH устройство

Когато свързвате BLUETOOTH устройство за първи път, се изисква взаимна регистрация (наречена “сдвояване”). Сдвояването позволява на приемника и на другите устройства да се разпознават взаимно.

 1. Поставете BLUETOOTH устройството в рамките на 1 m от приемника.
 2. Натиснете HOME, след което докоснете [Settings].
 3. Докоснете [Bluetooth].
 4. Докоснете [Bluetooth Connection], след което докоснете [ON].
  BLUETOOTH сигналът е включен и на лентата на състоянието на приемника светва (BLUETOOTH).
 5. Докоснете [Pairing].
  (BLUETOOTH) мига, докато приемникът е в режим на очакване на сдвояване.
 6. Извършете сдвояване от BLUETOOTH устройството, за да открие приемника.
 7. Изберете името на Вашия модел, което се показва на дисплея на BLUETOOTH устройството.
  Повторете от стъпка 5, ако името на Вашия модел не се появи.
  Ако се покаже дисплеят за потвърждение на свързването, използвайте BLUETOOTH устройството, за да одобрите свързването, след което докоснете [OK] на приемника и/или на BLUETOOTH устройството.
 8. Ако се изисква въвеждане на ключ за достъп* в BLUETOOTH устройството, въведете [0000].
  Когато сдвояването се извърши, (BLUETOOTH) ще свети.

  *Ключът за достъп може да се нарича “код за достъп”, “ПИН код”, “ПИН номер”, “парола” и т.н. в зависимост от BLUETOOTH устройството.

 9. Изберете този приемник на BLUETOOTH устройството, за да установите BLUETOOTH връзката.
  (мобилен телефон) или (аудио) светва, когато връзката е установена.

Забележка

 • Приемникът може да бъде свързан само с едно BLUETOOTH устройство наведнъж.
 • За да прекъснете BLUETOOTH връзката, изключете я или от приемника, или от BLUETOOTH устройството.
 • BLUETOOTH сдвояване не е възможно, докато Apple CarPlay или Android Auto работи.