По време на телефонни разговори се получава ехо или шум.

  • Намалете силата на звука.
  • Задайте [Speech Quality] на [Mode 1] или [Mode 2].
  • Ако околният шум, освен този от телефонния разговор, е силен, опитайте се да намалите шума.
    • Затворете прозореца, ако шумът от движението е силен.
    • Намалете климатика, ако шумът от него е силен.