Избиране на канала от списъка с канали или от списъка с категории

  1. Докоснете (списък) на екрана за SiriusXM радио.

    Показва се списъкът с категории.
  2. Докоснете желаната категория.
    За да изберете от списъка с канали, докоснете [All Channels].
  3. Докоснете желания канал.