Няма картина/появява се шум в картината.

  • Неправилно направена връзка.
  • Проверете връзката между този приемник и друго оборудване и задайте входния селектор на оборудването на източника, съответстващ на приемника.
  • Монтажът не е правилен.
    • Монтирайте приемника под ъгъл, по-малък от 30°, в здрава част на автомобила.
  • Кабелът за паркиране (светлозелен) не е свързан към кабела за превключване на ръчната спирачка или ръчната спирачка не е задействана.