Възпроизвеждане с повтаряне и възпроизвеждане с разбъркване

  1. По време на възпроизвеждане докоснете (повтаряне) или (разбъркване) неколкократно, докато не се появи желаният режим на възпроизвеждане.
    Може да е необходимо време за стартиране на възпроизвеждането в избрания режим на възпроизвеждане.

Наличните режими на възпроизвеждане се различават в зависимост от избрания източник на звук и свързаното устройство.