Konfigurácia jednotky blesku na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn (HVL-F60RM)

Táto jednotka blesku podporuje optickú bezdrôtovú komunikáciu na fotografovanie s bleskom. Vyšpecifikujte [CTRL] pre jednotku blesku pripojenú k fotoaparátu vo funkcii jednotky ovládača; [RMT] vyšpecifikujte pre samostatnú jednotku blesku, ktorej činnosť blesku sa bezdrôtovo zapína pomocou vzdialenej jednotky.

  1. Stlačte tlačidlo WL () a zvoľte [CTRL] pre jednotku ovládača; [RMT] zvoľte pre vzdialenú jednotku.

    • Ak chcete jednotku blesku vyšpecifikovať ako jednotku ovládača, zvoľte [CTRL].

    • Ak chcete jednotku blesku vyšpecifikovať ako vzdialenú jednotku, zvoľte [RMT].

Rada

  • Ovládač a vzdialené jednotky umiestnite do 5 m od objektu.