Indikátory výstrah

///

Vypálenie bleskov za sebou počas krátkeho času môže spôsobiť zvýšenie teploty vnútri tejto jednotky blesku. Teplotné zmeny sú indikované ikonami na LCD displeji alebo zvukom pípnutia (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) v závislosti od hodnoty teploty vnútri. Kým je táto jednotka blesku v ktoromkoľvek stave s výstrahou, nabíjanie blesku je pozastavené.

HVL-F60RM/HVL-F60RM2

  • /

    Indikuje veľmi vysokú teplotu vnútri tejto jednotky blesku, aby bolo možné vypáliť blesk (jednotka blesku sa prehrieva). Kým je zvolená možnosť [ON] pre položku [BEEP] na obrazovke MENU, tento stav je taktiež indikovaný zvukom pípnutia. Vypnite napájanie jednotky blesku a aspoň 20 minút ju nepoužívajte.

  • Indikuje, že jednotka blesku sa pravdepodobne prehrieva. Kým je jednotka blesku v tomto stave, nabíjanie blesku sa na asi 11 sekúnd pozastaví. Kým je zvolená možnosť [ON] pre položku [BEEP] na obrazovke MENU, tento stav je taktiež indikovaný zvukom pípnutia.

  • Indikuje extrémne vysokú teplotu vnútri. Kým je jednotka blesku v tomto stave, nabíjanie blesku sa na asi 8 sekúnd pozastaví. Tento stav výstrahy nie je indikovaný zvukom pípnutia.

HVL-F46RM

  • Indikuje veľmi vysokú teplotu vnútri tejto jednotky blesku, aby bolo možné vypáliť blesk (jednotka blesku sa prehrieva). Vypnite napájanie jednotky blesku a aspoň 10 minút ju nepoužívajte.