Smerné číslo (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Štandardný blesk/distribúcia blesku STD (ISO 100)

  • Manuálne používaný blesk/35mm formát

Úroveň výkonu blesku BA(*1)(*2) BA(*1) Nastavenie pokrytia blesku (mm)
14(*2) 20 24 28 35 50 70 105 135 200
1/1 16 23 14 25 26 28 30 37 46 49 54 60
1/2 11,3 16,3 9,9 17,7 18,4 19,8 21,2 26,2 32,5 34,6 38,2 42,4
1/4 8 11,5 7 12,5 13 14 15 18,5 23 24,5 27 30
1/8 5,7 8,1 4,9 8,8 9,2 9,9 10,6 13,1 16,3 17,3 19,1 21,2
1/16 4 5,8 3,5 6,3 6,5 7 7,5 9,3 11,5 12,3 13,5 15
1/32 2,8 4,1 2,5 4,4 4,6 4,9 5,3 6,5 8,1 8,7 9,5 10,6
1/64 2 2,9 1,8 3,1 3,3 3,5 3,8 4,6 5,8 6,1 6,8 7,5
1/128 1,4 2 1,2 2,2 2,3 2,5 2,7 3,3 4,1 4,3 4,8 5,3
1/256 1 1,4 0,9 1,6 1,6 1,8 1,9 2,3 2,9 3,1 3,4 3,8

*1 Ak je pripojený difúzor blesku.

*2 Ak je pripojený široký panel.

  • Formát APS-C

Úroveň výkonu blesku BA(*1)(*2) BA(*1) Nastavenie pokrytia blesku (mm)
14(*2) 20 24 28 35 50 70 105 135 200
1/1 16 23 14 26 27 30 37 46 47 49 54 60
1/2 11,3 16,3 9,9 18,4 19,1 21,2 26,2 32,5 33,2 34,6 38,2 42,4
1/4 8 11,5 7 13 13,5 15 18,5 23 23,5 24,5 27 30
1/8 5,7 8,1 4,9 9,2 9,5 10,6 13,1 16,3 16,6 17,3 19,1 21,2
1/16 4 5,8 3,5 6,5 6,8 7,5 9,3 11,5 11,8 12,3 13,5 15
1/32 2,8 4,1 2,5 4,6 4,8 5,3 6,5 8,1 8,3 8,7 9,5 10,6
1/64 2 2,9 1,8 3,3 3,4 3,8 4,6 5,8 5,9 6,1 6,8 7,5
1/128 1,4 2 1,2 2,3 2,4 2,7 3,3 4,1 4,2 4,3 4,8 5,3
1/256 1 1,4 0,9 1,6 1,7 1,9 2,3 2,9 2,9 3,1 3,4 3,8

*1 Ak je pripojený difúzor blesku.

*2 Ak je pripojený široký panel.

Plochý blesk HSS/distribúcia blesku STD (ISO 100)

  • Manuálne používaný blesk/35mm formát

Rýchlosť uzávierky BA(*1)(*2) BA(*1) Nastavenie pokrytia blesku (mm)
14(*2) 20 24 28 35 50 70 105 135 200
1/250 4,6 6,4 4,2 7 7,7 8,4 8,4 10,8 12,9 14 15,3 16,7
1/500 3,2 4,6 3 5 5,4 5,9 5,9 7,7 9,1 9,9 10,8 11,8
1/1000 2,3 3,2 2,1 3,5 3,8 4,2 4,2 5,4 6,4 7 7,7 8,4
1/2000 1,6 2,3 1,5 2,5 2,7 3 3 3,8 4,6 5 5,4 5,9
1/4000 1,1 1,6 1 1,8 1,9 2,1 2,1 2,7 3,2 3,5 3,8 4,2
1/8000 0,8 1,1 0,7 1,2 1,4 1,5 1,5 1,9 2,3 2,5 2,7 3
1/16000 0,6 0,8 0,5 0,9 1 1 1 1,4 1,6 1,8 1,9 2,1

*1 Ak je pripojený difúzor blesku.

*2 Ak je pripojený široký panel.

  • Formát APS-C

Rýchlosť uzávierky BA(*1)(*2) BA(*1) Nastavenie pokrytia blesku (mm)
14(*2) 20 24 28 35 50 70 105 135 200
1/250 4,6 6,4 4,2 7,7 7,7 8,4 10,8 12,9 14 14 15,3 16,7
1/500 3,2 4,6 3 5,4 5,4 5,9 7,7 9,1 9,9 9,9 10,8 11,8
1/1000 2,3 3,2 2,1 3,8 3,8 4,2 5,4 6,4 7 7 7,7 8,4
1/2000 1,6 2,3 1,5 2,7 2,7 3 3,8 4,6 5 5 5,4 5,9
1/4000 1,1 1,6 1 1,9 1,9 2,1 2,7 3,2 3,5 3,5 3,8 4,2
1/8000 0,8 1,1 0,7 1,4 1,4 1,5 1,9 2,3 2,5 2,5 2,7 3
1/16000 0,6 0,8 0,5 1 1 1 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2,1

*1 Ak je pripojený difúzor blesku.

*2 Ak je pripojený široký panel.