Označenie dielov a ovládačov (HVL-F46RM)

Jednotka blesku (predná strana)

 1. Vstavaný široký panel

 2. Výbojka

 3. Pätka pre rôzne rozhrania

 4. Multi/Micro USB koncovka

 5. Odrazový pruh

Jednotka blesku (zadná strana)

 1. Indikátor odrazu (horný/dolný uhol)

 2. Kontrolka LINK

 3. LCD panel

 4. Obslužná konzola

 5. Kryt odolný proti prachu a vlhkosti

 6. Poistná páčka

 7. Tlačidlo na uvoľnenie

 8. Dvierka priehradky na vloženie batérií

Miniatúrny stojan

Obrázok miniatúrneho stojana

 1. Sánky pre Pätka pre rôzne rozhrania

 2. Otvor na pripevnenie statívu

Ovládače na obslužnej konzole

 1. Tlačidlo Fn (funkcia)

 2. Tlačidlo TEST

 3. Ovládacie koliesko

 4. Stredové tlačidlo

 5. Tlačidlá smer

 6. Hlavný vypínač

  Voľbou „LOCK“ vypnete ovládacie koliesko a tlačidlá na jednotke blesku, aby ste zabránili neželaným operáciám.

 7. Tlačidlo MENU

Informácie o podsvietení LCD

Pri každom stlačení jedného z tlačidiel alebo použití ovládacieho kolieska na obslužnej konzole sa podľa nastavenia podsvietenia rozsvieti podsvietene LCD panela. Kým svieti podsvietenie, svietenie môžete predĺžiť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla alebo opätovným použitím ovládacieho kolieska. Ak chcete zmeniť nastavenie podsvietenia, zvoľte [BACKLIGHT] na obrazovke MENU. Môžete zvoliť jednu z nasledujúcich možností nastavenia.

AUTO:
Pri stlačení jedného z tlačidiel alebo použití ovládacieho kolieska bude podsvietenie LCD panela svietiť 8 sekúnd. (výrobne predvolené nastavenie)
ON:
Podsvietenie LCD panela zostane svietiť.
OFF:
Podsvietenie nebude svietiť.