Zaregistrovanie/vyvolanie preferovaných hodnôt <MEMORY>

Často používaný režim alebo zostavu hodnôt môžete zaregistrovať v rámci položky [MR1] alebo [MR2] ako preferované hodnoty a môžete ich vyvolať jednoduchým zvolením ich názvu.

Zaregistrovanie preferovaných hodnôt

  1. Túto jednotku blesku nastavte ako na zaregistrovanie preferovaných hodnôt.
  2. Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [MEMORY].

  3. Zvoľte názov zostavy preferovaných hodnôt ([MR1] alebo [MR2]).

Vyvolanie preferovaných hodnôt

Stlačte tlačidlo Fn (funkcia), zvoľte položku nastavenia pre vyvolanie preferovaných hodnôt a zvoľte názov zostavy preferovaných hodnôt ([MR1] alebo [MR2]).

Rada

  • Ak chcete zmeniť vlastnosti zostavy preferovaných hodnôt, vyvolajte preferované hodnoty, zmeňte nastavenia tejto jednotky blesku a nastavenia znova zaregistrujte pomocou položky [MEMORY] na obrazovke MENU.

  • Ak nemienite používať zaregistrované preferované hodnoty, v rámci postupu zaregistrovania preferovaných hodnôt zvoľte [OFF].

Poznámka

  • Ak sa používajú preferované hodnoty, možnosť [RESET] na obrazovke MENU je nedostupná.