Fotografovanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou <HSS>

Fotografovanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou eliminuje obmedzenia rýchlosti synchronizácie blesku a umožňuje používať jednotku blesku pri úplnom rozsahu rýchlosti uzávierky vo fotoaparáte. Zvýšenie voliteľného rozsahu pre uzávierku umožňuje fotografovať s bleskom so širokou clonou, pričom bude pozadie mimo zaostrenia a zdôrazní sa objekt. Pri fotografovaní scenérie, kedy je pozadie veľmi svetlé a fotografia bude pravdepodobne preexponovaná, môžete pri nastavení veľkej hodnoty pre f-stop v režime fotoaparátu A alebo M nastaviť expozíciu použitím vysokorýchlostnej uzávierky.

A: Fotografovanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou

B: Fotografovanie so štandardným bleskom

 1. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia), zvoľte [HSS] na obrazovke Quick Navi a potom zvoľte [ON] alebo [OFF].

Rýchlosť synchronizácie blesku

Fotografovanie s bleskom je zvyčajne spojené s maximálnou rýchlosťou uzávierky uvádzanej ako rýchlosť synchronizácie blesku. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na fotoaparáty navrhnuté na fotografovanie s vysokorýchlostnou synchronizáciou (HSS), pretože umožňuje fotografovanie s bleskom pri maximálnej rýchlosti uzávierky fotoaparátu.

Poznámka

 • Ak nastavíte rýchlosť uzávierky fotoaparátu na viac než 1/4000 a nasnímate fotografiu, na fotografii sa môžu zobraziť svetlé a tmavé pruhy.

  Na fotografovanie odporúčame nastaviť úroveň výkonu blesku aspoň na MANUAL 1/2.

 • Minimálna hodnota dostupná na vyšpecifikovanie úrovne výkonu blesku sa líši podľa nastavenia vysokorýchlostnej synchronizácie.

  • Ak zvolíte [ON]: 1/128

  • Ak zvolíte [OFF]: 1/256*

   * V prípade HVL-F46RM je minimálna hodnota obmedzená na 1/128, ak je pre bezdrôtový režim zvolená možnosť [WL OFF].