Párovanie s rádiovým bezdrôtovým ovládačom/prijímačom <na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn>

Na vykonávanie fotografovania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn s touto jednotkou blesku budete potrebovať ďalšiu jednotku blesku, ktorá podporuje rádiovú bezdrôtovú komunikáciu ako doplnok k tejto jednotke blesku a musíte ich obe spárovať.

Informácie o párovaní jednotky blesku s rádiovým bezdrôtovým ovládačom/prijímačom (nedodáva sa) nájdete v návode na obsluhu, ktorý sa dodáva so zariadením.

Rada

 • Kvôli párovaniu musíte zariadenia k sebe priblížiť na vzdialenosť maximálne 1 m.

 1. Zapnite túto jednotku blesku aj druhé zariadenie.
 2. Po stlačení tlačidla WL () sa zobrazí obrazovka na nastavenie bezdrôtového režimu; následne vyšpecifikujte jednu jednotku blesku ako riadiacu jednotku a druhú jednotku ako jednotku prijímača.

  • Ak chcete jednotku blesku vyšpecifikovať ako riadiacu jednotku, zvoľte [CMD].

  • Ak chcete jednotku blesku vyšpecifikovať ako jednotku prijímača, zvoľte [RCV].

 3. Na tejto jednotke blesku a na ďalšej jednotke blesku stlačte tlačidlo MENU a zvoľte možnosť [PAIRING].

  • Na riadiacej jednotke sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

  • Na jednotke prijímača sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

 4. Voľbou [OK] vytvoríte párovanie.
  • Na riadiacej jednotke sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

   Došlo k spárovaniu. V riadiacej jednotke môžete pokračovať v párovaní s ďalšími jednotkami prijímača. Pri každom spárovaní s jednotkou prijímača sa počet spárovaných zariadení () zvýši.

  • Na jednotke prijímača sa zobrazí nasledujúca obrazovka.

   Došlo k spárovaniu.

   Po spárovaní sa kontrolka LINK rozsvieti na zeleno.

Párovanie s 2 alebo viacerými zariadeniami

Každé zariadenie, ktoré budete párovať s touto jednotkou blesku, nastavte ako jednotku prijímača a zopakujte kroky 3 a 4.

Po spárovaní so všetkými jednotkami prijímača zvoľte na riadiacej jednotke [EXIT] a potom na nasledujúcej obrazovke zvoľte [OK].

Rada

 • HVL-F60RM:

  Táto jednotka blesku dokáže používať 2 typy bezdrôtovej komunikácie pre fotografovanie s bezdrôtovým bleskom: rádiovú a optickú bezdrôtovú komunikáciu. Typ bezdrôtovej komunikácie môžete zvoliť zvolením [/SELECT] na obrazovke MENU.

 • Môžete spárovať jednotku blesku s maximálne 15 jednotkami prijímača.

 • Spárované jednotky prijímača si môžete pozrieť alebo odstrániť voľbou [PAIRED DEVICE] na obrazovke MENU.

Poznámka

 • Hore uvedené pokyny vychádzajú z predpokladu, že táto jednotka blesku využíva predvolenú rádiovú bezdrôtovú komunikáciu.

 • Ak ste zmenili nastavenie riadiacej jednotky a vyšpecifikovali ju ako jednotku prijímača a naopak, znova vytvorte spárovanie medzi týmito jednotkami.