Prispôsobenia priradenia funkcie tlačidlu <CUSTOM KEY>

Niektorým ovládačom na obslužnej konzole môžete priradiť ľubovoľnú funkciu; ide o tlačidlá smer, stredové tlačidlo a ovládacie koliesko.

  1. Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [CUSTOM KEY].

  2. Pomocou tlačidiel smer zvoľte požadovaný ovládač.

  3. Zvoľte funkciu, ktorú chcete priradiť tlačidlám smer.

Nižšie sú uvedené funkcie a ovládače s možnosťou priradenia funkcie.

Skupiny Funkcie, ktoré môžete priradiť Opisy Ovládače s možnosťou priradenia funkcie
Koliesko Stredové Doľava Doprava Nahor Nadol
MODE Nastavenie režimu blesku - (*1)(*2)
TTL/M SWITCH (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Prepínač režimu blesku (TTL/MANUAL) -
/LEVEL Nastavenie úrovne výkonu blesku (*2)
POS SELECT (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Voľba položky pre priame nastavenie výkonu blesku
ZOOM Nastavenie pokrytia blesku (priblíženie) (*1)(*2)
CMD/CTRL FLASH (HVL-F60RM) Nastavenie blesku riadiacej jednotky/jednotky ovládača -
CMD FLASH (HVL-F60RM2/HVL-F46RM) Nastavenie blesku riadiacej jednotky -
FLASH DISTRIBUT. Nastavenie distribúcie blesku -
HSS Nastavenie vysokorýchlostnej synchronizácie -
RATIO CONTROL Nastavenie pomeru osvetlenia -
RATIO VALUE Nastavenie pomeru pre úroveň výkonu blesku -
MODE(GROUP) Nastavenie režimu skupinového blesku -  
LIGHT MODE (HVL-F60RM) Nastavenie zapnutia/vypnutia LED svetla -
RECALL Vyvolanie vopred zaregistrovaných nastavení -
MEMORY Zaregistrovanie preferovaných hodnôt -
WL MODE Nastavenie bezdrôtového režimu - (*1)(*2)
REMOTE RELEASE (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) Nastavenie režimu uvoľnenia na diaľku -
RECEIVER SET Nastavenie samostatného prijímača -
GROUP Nastavenie bezdrôtovej skupiny -
RCV REMOTE Nastavenie diaľkového prijímača -
CH SET Nastavenie kanála (ovládanie rádiovými vlnami) -
CH SET (HVL-F60RM) Nastavenie kanála (optické ovládanie) -
INÉ NOT SET Žiadne nastavenie (*1)(*2) (*1)(*2) (*1)

*1 Výrobne predvolené nastavenie (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

*2 Výrobne predvolené nastavenie (HVL-F46RM)