Viacnásobné fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn s ovládaním pomeru stupňa výkonu blesku (HVL-F60RM)

Môžete vykonávať fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pri ovládaní pomeru osvetlenia medzi 3 bezdrôtovými skupinami (CTRL, RMT, a RMT2) jednotiek blesku vrátane jednotky ovládača. Pred vykonaním viacnásobného fotografovania s bezdrôtovým bleskom nezabudnite vyšpecifikovať jednotku blesku ako jednotku ovládača alebo vzdialenú jednotku.

  • Jednotka ovládača: HVL-F60RM

  • Vzdialená jednotka (samostatná jednotka blesku): HVL-F60RM alebo iný model jednotky blesku, ktorý podporuje optickú bezdrôtovú komunikáciu

: Jednotka ovládača (CTRL)

: Vzdialená jednotka (RMT)

: Vzdialená jednotka (RMT2)

  1. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia) na jednotke ovládača, zvoľte [RATIO CONTROL] na obrazovke Quick Navi a potom zvoľte [ON].
  2. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia) na jednotke ovládača, zvoľte bezdrôtovú skupinu (CTRL/RMT/RMT2), pre ktorú chcete zmeniť pomer úrovne výkonu blesku na obrazovke Quick Navi, a vyšpecifikujte pomer.

    Ako je uvedené hore, ak je pomer úrovne výkonu blesku pre fotografovanie s bleskom TTL na LCD paneli zobrazovaný ako [4:2:1], jednotka blesku v každej skupine vypáli vo frakcii celkového výkonu blesku: 4/7, 2/7 a 1/7.

Rada

  • Vzdialené jednotky (samostatné jednotky blesku) môžete nastaviť v 2 bezdrôtových skupinách (RMT a RMT2). Na každej vzdialenej jednotke stlačte tlačidlo Fn (funkcia), na obrazovke Quick Navi zvoľte položku nastavenia pre voľbu bezdrôtovej skupiny pre túto jednotku blesku a potom zmeňte skupinu.

  • Ak nechcete, aby jednotka ovládača vypálila blesk, stlačte tlačidlo Fn (funkcia) na jednotke ovládača, zvoľte (nastavenie blesku CMD) na obrazovke Quick Navi a potom zvoľte [OFF].

  • Ak je jednotka ovládača v režime blesku MANUAL, vypáli s výkonom blesku uvedenom na jednotke ovládača.

  • Ak je vzdialená jednotka v režime blesku MANUAL, vypáli s výkonom blesku uvedenom na vzdialenej jednotke.