Licencia

Tento produkt sa dodáva so softvérom, ktorý sa používa na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi tohto softvéru. Na základe žiadostí vlastníkov autorských práv k týmto softvérovým aplikáciám sme povinní vás informovať o obsahu zmluvy.

Softvér používaný v tomto produkte nájdete na webovej lokalite:

https://helpguide.sony.net/ilc/flash_oss1/v1/en/index.html