Nastavenie uhla odrazového blesku

Súčasné používanie blesku z tejto jednotky blesku a odrazeného svetla poskytuje nerovnomerné osvietenie. Aby ste mohli stanoviť uhol odrazového blesku, zohľadnite podmienky fotografovania s bleskom, ako je vzdialenosť k odrazovému povrchu, vzdialenosť objektu od fotoaparátu a ohnisková vzdialenosť objektívu.

Príklady podmienok fotografovania s bleskom: vzdialenosť k odrazovému povrchu, vzdialenosť objektu od fotoaparátu a ohnisková vzdialenosť objektívu

Odraz svetla z blesku nahor

Stanovte uhol odrazového blesku so zohľadnením ohniskových vzdialeností objektívov podľa nasledujúcej tabuľky.

Ohniskové vzdialenosti objektívov Uhol odrazu
minimálne 70 mm 30 °, 45 °
28 mm až 70 mm 60 °
maximálne 28 mm 75 °, 90 °

Tipy na používanie odrazového pruhu

Odrazový pruh vytvára zvýraznenie v očiach objektu a spôsobuje, že objekt vyzerá žiarivejšie.

Odrazový pruh sa vytiahne po vytiahnutí širokého panela z tejto jednotky blesku. Široký panel zatlačte späť do jednotky blesku.

Rada

  • Ak budete odrazový pruh používať na fotografovanie s bleskom, výbojku vyklopte nahor o 90 °.