Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom <s jednotkou prijímača>

Jedno z nasledujúcich zariadení môžete vyšpecifikovať ako riadiacu jednotku a potom môžete riadiacu jednotku používať na prepínanie činnosti blesku tejto jednotky blesku umiestnenej mimo fotoaparátu.

 • ďalšia jednotka, ktorá je pripojená k fotoaparátu, a podporuje rádiovú bezdrôtovú komunikáciu

 • rádiový bezdrôtový ovládač, ktorý je pripojený k fotoaparátu

: Riadiaca jednotka (CMD)

: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM (RCV)

Ako riadiacu jednotku môžete používať túto jednotku blesku alebo rádiový bezdrôtový ovládač.

 1. Na fotoaparáte zvoľte režim bezdrôtového (WL) blesku.

  Informácie o voľbe blesku vo fotoaparáte nájdete v návode na obsluhu fotoaparátu.

 2. Stlačte tlačidlo WL na tejto jednotke blesku a zvoľte [RCV].
 3. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia) a vyšpecifikujte bezdrôtovú skupinu tejto jednotky blesku pre voľbu bezdrôtovej skupiny na obrazovke Quick Navi.
 4. K tejto jednotke blesku pripojte miniatúrny stojan.
 5. Pripojte ďalšiu jednotku blesku rovnakého modelu alebo rádiový bezdrôtový ovládač ako riadiacu jednotku (je zvolená možnosť [CMD]) k fotoaparátu.

  Skontrolujte, že na LCD paneli riadiacej jednotky sa zobrazuje [CMD] .

 6. Umiestnite fotoaparát a túto jednotku blesku.
 7. Skontrolujte, že jednotka blesku na fotoaparáte (riadiaca jednotka) a táto jednotka blesku (jednotka prijímača) sú bezdrôtovo prepojené a pripravené na vypálenie blesku.
  • Bezdrôtové pripojenie:

   Kontrolka LINK svieti na zeleno.

  • Pripravený na vypálenie blesku:

   • Tlačidlo TEST na zadnej strane tejto jednotky blesku svieti na oranžovo.

   • HVL-F60RM: Kým je možnosť [ON] zvolená pre [WL READY LAMP] na obrazovke ponuky MENU, AF svetlo na prednej časti vzdialenej jednotky bliká.

 8. Stlačením tlačidla uzávierky nasnímajte fotografiu.

  Ak chcete vypáliť testovací blesk, na riadiacej jednotke stlačte tlačidlo TEST.

Rada

 • V jednotkách prijímača sa aplikuje režim blesku z riadiacej jednotky.

 • Počas fotografovania s manuálnym bleskom môžete povoliť úpravu v riadiacej jednotke zvolením možnosti [CMD LINK] pre nastavenie stupňa výkonu blesku na obrazovke Quick Navi.