Používanie LED svetla na snímanie videosekvencií (HVL-F60RM)

LED svetlo tejto jednotky blesku môžete používať ako zdroj svetla na snímanie videosekvencií. Pomáha vytvoriť prirodzené svetlo a tiene v prostredí so slabým osvetlením, ako je interiér, a videosekvencii dodá viac 3D efektov.

  1. Stlačte tlačidlo MENU () a zvoľte [LIGHT MODE].

  2. Stlačte stredové tlačidlo a LED svetlo tak zapnete.

    Ak ho chcete vypnúť, znova stlačte stredové tlačidlo.

  3. Jas LED môžete upraviť pomocou ovládacieho kolieska.

    Ak chcete snímanie videosekvencie s LED svetlom skončiť, stlačte tlačidlo MENU.

Poznámka

  • Kým LED svetlo jednotky blesku svieti, vo fotoaparáte sa nebude zobrazovať indikátor režimu blesku () (to znamená, že blesk fotoaparátu je vypnutý).

  • V závislosti od fotoaparátu, objektívu a nastavení jasu na snímanie videosekvencií sa nemusí podariť dosiahnuť správne vyváženie bielej farby. V takom prípade vyváženie upravte vo fotoaparáte.

  • V závislosti od dĺžky objektívu, ktorý je nasadený na fotoaparáte, môže koniec objektívu prekážať zväzku LED lúčov.