Používanie farebných filtrov (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

V závislosti od okolitého svetla pri fotografovaní nemusí pozadie objektu zasiahnuť dostatočné svetlo blesku a farby nasnímaných zábery môžu vyzerať neprirodzene. Pomocou farebných filtrov používaných na fotografovanie vyzerajú farby nafotených záberov prirodzene.

 • Žltý farebný filter: na fotografovanie pri svetle zo žiaroviek

 • Zelený farebný filter: na fotografovanie pri svetle zo žiariviek

Poznámka

 • Pri používaní farebného filtra môžu okolité a ďalšie podmienky vplývať na farby nasnímaných záberov. V takom prípade upravte vyváženie bielej vo fotoaparáte, aby ste dosiahli požadované farby.

Namontovanie farebného filtra

 1. Zarovnajte predĺženú časť () farebného filtra so zárezom () na hornej časti výbojky.

 2. Farebný filter zatlačte v smere šípky, kým v správnej polohe neklikne.

  Pri správnom namontovaní farebného filtra sa na LCD paneli zobrazí .

Demontáž farebného filtra

Vyklopte výbojku nahor, konček prsta položte na predĺženú časť () farebného filtra a filter potiahnite nahor v smere šípky.

Poznámka

 • Pri používaní farebného filtra funguje funkcia nastavenia Auto WB vo fotoaparáte v nasledujúcich prípadoch. No ak sa používa farebný filter, nefunguje pre fotografovanie s viacnásobným bleskom.

  • Táto jednotka blesku je pripnutá k fotoaparátu a prepnutá do režimu blesku TTL.

  • Pre vyváženie bielej je vo fotoaparáte vyšpecifikovaná možnosť [Auto] alebo [Flash].