Informácie o tejto príručke Príručka

Príručka sa poskytuje pre 3 modely jednotky blesku: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM.

Obrázky použité na spoločné opisy sú pre jednotku blesku HVL-F60RM.