Zobrazenie informácií o verzii tejto jednotky blesku/jednotky prijímača <VERSION>

Môžete si pozrieť informácie o verzii pre túto jednotku blesku a spárované jednotky prijímača. Tieto informácie si pozrite po sprístupnení aktualizácie firmvéru.

  1. Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [VERSION].

  2. Zvoľte zariadenie, o ktorom informácie si chcete pozrieť.

Podrobnosti o položkách ponuky

Flash:
Zobrazia sa informácie o verzii a názov modelu tejto jednotky blesku.
RCV:

Informácie o jednotke prijímača vrátane verzie, registračného čísla pre párovanie, názvu modelu. Zobrazené informácie sa líšia v závislosti od podmienok rádiového signálu.

Ak nie sú spárované žiadne jednotky prijímača, nemožno zvoliť [RCV].