Používanie obrazovky Quick Navi

Na jednotke blesku môžete stlačiť tlačidlo Fn (funkcia) na zmenu nastavení fotografovania, ako je napríklad zvolený režim blesku, podľa indikácií na obrazovke. Zvoľte požadovanú jednotku nastavenia a otočením ovládacieho kolieska zmeňte možnosť nastavenia.

  1. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia).
  2. Pomocou tlačidiel smer zvoľte vami požadovanú položku nastavenia.

    Ak po hore uvedenej činnosti stlačíte stredové tlačidlo, zobrazí sa špecifická obrazovka na nastavenie zvolenej položky.

  3. Možnosť nastavenia zmeníte otáčaním ovládacieho kolieska.

  4. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia).

Na obrazovke Quick Navi môžete zmeniť nasledujúce možnosti nastavenia.

Položky nastavenia Opisy Možnosti nastavenia
Nastavenie režimu blesku TTL(*)/MANUAL/MULTI/vypnutý blesk/GROUP
Nastavenie bezdrôtového režimu

HVL-F60RM:

WL OFF(*)/CMD/RCV(ovládanie rádiovými vlnami)

WL OFF(*)/CTRL/RMT(optické ovládanie)

HVL-F60RM2/HVL-F46RM:

WL OFF(*)/CMD/RCV(ovládanie rádiovými vlnami)

Nastavenie vysokorýchlostnej synchronizácie

HVL-F60RM: ON(*)/OFF

HVL-F60RM2/HVL-F46RM: ON/OFF(*)

Nastavenie pokrytia blesku (priblíženie)

HVL-F60RM/HVL-F60RM2: AUTO(*)/20-200

HVL-F46RM: AUTO(*)/24-105

Vyvolanie vopred zaregistrovaných nastavení OFF(*)/MR1/MR2
Nastavenie kompenzácie blesku -3.0 - +3.0
Nastavenie úrovne výkonu blesku

HVL-F60RM/HVL-F60RM2: 1/1 - 1/256, OFF, CMD LINK

HVL-F46RM: 1/1 - 1/128, CMD LINK

Nastavenie frekvencie blesku pre režim blesku MULTI 1 - 100
Nastavenie počtu bleskov pre režim blesku MULTI 2 - 100, --

Nastavenie blesku CMD (ovládanie rádiovými vlnami)

Nastavenie blesku CTRL (optické ovládanie) (HVL-F60RM)

ON(*)/OFF
Nastavenie pomeru osvetlenia ON/OFF(*)
Nastavenie pomeru pre úroveň výkonu blesku OFF/1(*) - 16
Nastavenie diaľkového prijímača ON/OFF(*)
Nastavenie bezdrôtovej skupiny

HVL-F60RM:

OFF/A(*)/B/C/D/E(ovládanie rádiovými vlnami)

RMT(*)/RMT2(optické ovládanie)

HVL-F60RM2/HVL-F46RM:

OFF/A(*)/B/C/D/E(ovládanie rádiovými vlnami)

* Výrobne predvolené nastavenie

Poznámka

  • Položky a možnosti dostupné pre nastavenie sa líšia v závislosti od režimu blesku.