Konfigurácia jednotky blesku na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn

Táto jednotka blesku podporuje rádiovú bezdrôtovú komunikáciu na fotografovanie s bleskom. Pre riadiacu jednotku pripojenú k fotoaparátu vyšpecifikujte [CMD]; [RCV] vyšpecifikujte pre jednotku prijímača (samostatná jednotka blesku), ktorého činnosť blesku sa prepína bezdrôtovo.

Na fotoaparáte vyberte režim bezdrôtového blesku (WL).

Rada

 • Na vykonávanie fotografovania s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn musíte vopred vytvoriť párovanie medzi riadiacou jednotkou a jednotkou(ami) prijímača.

 1. Stlačte tlačidlo WL () na tejto jednotke blesku a zvoľte [CMD] pre riadiacu jednotku; [RCV] zvoľte pre jednotku prijímača.

  • Ak chcete jednotku blesku vyšpecifikovať ako riadiacu jednotku, zvoľte [CMD].

  • Ak chcete jednotku blesku vyšpecifikovať ako jednotku prijímača, zvoľte [RCV].

Rada

 • Vzdialenosť na bezdrôtovú rádiovú komunikáciu dostupná medzi riadiacou jednotkou a jednotkou prijímača je približne 30 m. (Získaná v rámci našich podmienok merania.)

 • Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlo MENU, zvoľte [CH SET] a vyšpecifikujte kanál, ktorý sa bude používať na rádiovú bezdrôtovú komunikáciu. Kým je možnosť [AUTO] zvolená pre nastavenie [CH SET], použije sa kanál vhodný pre podmienky rádiového prenosu v čase zapnutia jednotky blesku.

 • Keď bude jednotka blesku pripravená na vypálenie blesku, na LCD paneli sa zobrazí .

  Ak je táto jednotka blesku vyšpecifikovaná ako riadiaca jednotka, tlačidlo TEST bude svietiť na oranžovo, keď budú všetky jednotky blesku vrátane jednotiek prijímača pripravené na vypálenie blesku.