Smerné číslo (HVL-F46RM)

Štandardný blesk/distribúcia blesku STD (ISO 100)

  • Manuálne používaný blesk/35mm formát

Úroveň výkonu blesku Nastavenie pokrytia blesku (mm)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/1 13 23 25 26 30 36 46
1/2 9,2 16,3 17,7 18,4 21,2 25,5 32,5
1/4 6,5 11,5 12,5 13 15 18 23
1/8 4,6 8,1 8,8 9,2 10,6 12,7 16,3
1/16 3,3 5,8 6,3 6,5 7,5 9 11,5
1/32 2,3 4,1 4,4 4,6 5,3 6,4 8,1
1/64 1,6 2,9 3,1 3,3 3,8 4,5 5,8
1/128 1,1 2 2,2 2,3 2,7 3,2 4,1

* Ak je pripojený široký panel.

  • Formát APS-C

Úroveň výkonu blesku Nastavenie pokrytia blesku (mm)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/1 13 24 26 30 36 41 46
1/2 9,2 17 18,4 21,2 25,5 29 32,5
1/4 6,5 12 13 15 18 20,5 23
1/8 4,6 8,5 9,2 10,6 12,7 14,5 16,3
1/16 3,3 6 6,5 7,5 9 10,3 11,5
1/32 2,3 4,2 4,6 5,3 6,4 7,2 8,1
1/64 1,6 3 3,3 3,8 4,5 5,1 5,8
1/128 1,1 2,1 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1

* Ak je pripojený široký panel.

Plochý blesk HSS/distribúcia blesku STD (ISO 100)

  • Manuálne používaný blesk/35mm formát

Rýchlosť uzávierky Nastavenie pokrytia blesku (mm)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 4,6 8,4 9,1 9,5 11,3 12,9 16
1/500 3,2 5,9 6,4 6,7 8 9,1 11,3
1/1000 2,3 4,2 4,6 4,8 5,7 6,4 8
1/2000 1,6 3 3,2 3,4 4 4,6 5,7
1/4000 1,1 2,1 2,3 2,4 2,8 3,2 4
1/8000 0,8 1,5 1,6 1,7 2 2,3 2,8
1/16000 0,6 1 1,1 1,2 1,4 1,6 2

* Ak je pripojený široký panel.

  • Formát APS-C

Rýchlosť uzávierky Nastavenie pokrytia blesku (mm)
15(*) 24 28 35 50 70 105
1/250 4,6 8,7 9,5 11,3 12,9 15,3 16
1/500 3,2 6,2 6,7 8 9,1 10,8 11,3
1/1000 2,3 4,4 4,8 5,7 6,4 7,7 8
1/2000 1,6 3,1 3,4 4 4,6 5,4 5,7
1/4000 1,1 2,2 2,4 2,8 3,2 3,8 4
1/8000 0,8 1,5 1,7 2 2,3 2,7 2,8
1/16000 0,6 1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2

* Ak je pripojený široký panel.