Manuálna voľba pokrytia blesku <manuálne priblíženie>

Pokrytie tejto jednotky blesku môžete zvoliť manuálne, bez ohľadu na ohniskovú vzdialenosť používaného objektívu (manuálne priblíženie).

  1. Stlačte tlačidlo ZOOM a pomocou tlačidiel smer zvoľte pokrytie blesku.

Poznámka

  • V závislosti od ohniskovej vzdialenosti vyšpecifikovanej pre fotografovanie môže byť okraj obrazovky tmavší. V takom prípade zmeňte vzor distribúcie blesku.