Poznámky o fotografovaní s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn

  • Počas fotografovania so samostatnými jednotkami blesku sa automaticky používa meranie P-TTL namiesto merania ADI.