Ochranné známky

  • „Multi Interface Shoe“ je ochranná známka spoločnosti Sony Group Corporation.