Voľby typu bezdrôtovej komunikácie na ovládanie fotografovania s bezdrôtovým bleskom <rádiová alebo optická> (HVL-F60RM)

Táto jednotka blesku dokáže používať 2 typy bezdrôtovej komunikácie pre fotografovanie s bezdrôtovým bleskom: rádiovú a optickú bezdrôtovú komunikáciu.

Rada

 • V tejto príručke sa výrazom „riadiaca jednotka“ označuje táto jednotka blesku, ktorá je pripojená k fotoaparátu, alebo rádiový bezdrôtový ovládač, ktorý používate na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn, a výrazom „jednotka prijímača“ sa označuje táto jednotka blesku, ktorá je bezdrôtovo ovládaná na vypálenie blesku, alebo rádiový bezdrôtový prijímač.

  Výrazom „jednotka ovládača“ sa označuje táto jednotka blesku, ktorá je pripojená k fotoaparátu, alebo vstavaný blesk iného fotoaparátu, ktorý používate na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn, a výrazom „vzdialená jednotka“ sa označuje táto jednotka blesku, ktorá je bezdrôtovo ovládaná na vypálenie blesku, alebo optický bezdrôtový ovládač.

Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn

Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom je dostupné s použitím komunikácie pomocou rádiových vĺn. Pomáha vám pri fotografovaní s jednotkou blesku v prostredí s mnohými prekážkami.

Na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn potrebujete ďalšiu jednotku blesku alebo bezdrôtový ovládač/prijímač (nedodáva sa), ktorý podporuje rádiovú bezdrôtovú komunikáciu ako doplnok k tejto jednotke blesku.

Poznámka

 • Na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou rádiových vĺn potrebujete fotoaparát, ktorý podporuje rádiovú bezdrôtovú komunikáciu. Pozrite si návod na obsluhu dodaný s vaším fotoaparátom. Informácie o modeloch kompatibilných s jednotkou blesku nájdete na webovej lokalite:

  https://www.sony.net/flash/f60rm/

Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn

Fotografovanie s bezdrôtovým bleskom je dostupné s použitím komunikácie pomocou optických vĺn. Pomáha vám pri fotografovaní s jednotkou blesku v prostredí, kde rádiová komunikácia nie je dostupná.

Na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom pomocou optických vĺn potrebujete ďalšiu jednotku blesku, ktorá podporuje optickú bezdrôtovú komunikáciu, ako doplnok k tejto jednotke blesku.

 1. Stlačte tlačidlo MENU () a zvoľte [/SELECT].

 2. Zvoľte vami požadovaný spôsob bezdrôtovej komunikácie.
  • : Rádiová bezdrôtová komunikácia s jednotkou blesku

  • : Optická bezdrôtová komunikácia s jednotkou blesku