Funkcie bezdrôtovej siete pomocou rádiových vĺn

Nižšie sú uvedené špecifikácie funkcie bezdrôtovej siete pomocou rádiových vĺn pre túto jednotku blesku.

Frekvenčné pásmo 2,4 GHz
Počet kanálov 14 kanálov
Komunikačná vzdialenosť

Približne 30 m (Získaná v rámci našich podmienok merania.)

  • Hore uvedená vzdialenosť sa vzťahuje na podmienky bez prekážok, tienenia či rušenia rádiovými vlnami.

  • Komunikačná vzdialenosť môže byť kratšia v závislosti od polohy umiestnenia výrobkov, okolitého prostredia a poveternostných podmienok.