Tipy pre AF svetlo (HVL-F60RM)

Ak je nastavenie jasu alebo kontrastu fotoaparátu nevhodné na fotografovanie objektu, pri stlačení tlačidla uzávierky do polovice sa kvôli automatickému zaostreniu môže na prednej časti jednotky blesku rozsvietiť AF svetlo (LED svetlo). AF svetlo slúži ako pomôcka pri automatickom zaostrovaní.

  • AF svetlo svieti aj vtedy, keď je na LCD paneli zobrazený znak .

  • Ak chcete zmeniť jas AF svetla, stlačte tlačidlo MENU, zvoľte [AF LED LEVEL] a potom zvoľte [HIGH] alebo [LOW].

  • Ak chcete vypnúť AF svetlo, vypnete ho v ponuke fotoaparátu.

  • Ak AF svetlo jednotky blesku svieti, AF svetlo fotoaparátu je vypnuté.

  • Kým je fotoaparát v režime priebežného AF (fotoaparát zaostruje na pohybujúci sa objekt), AF svetlo nesvieti.

  • Ak je ohnisková vzdialenosť objektívu väčšia než 300 mm, AF svetlo nemusí svietiť. Navyše, ak jednotku blesku z fotoaparátu demontujete, AF svetlo nebude svietiť.

  • V závislosti od fotoaparátu, na ktorom je namontovaná jednotka blesku, nemusí AF svetlo svietiť.