Fotografovanie s odrazovým bleskom

Používanie blesku v prípade objektu, za ktorým je hneď stena, spôsobuje vznik ostrých tieňov na stene. Nasmerovaním blesku na strop môžete osvietiť objekt odrazeným svetlom, zredukuje sa tak intenzita tieňov a dosiahnete na snímke jemnejšie svetlo.

A: Fotografovanie s odrazovým bleskom

B: Fotografovanie so štandardným bleskom

 1. Fotoaparát pevne uchopte a výbojku nakloňte nahor/nadol, nakloňte doľava/doprava alebo otočte doľava/doprava.

  Na LCD paneli sa zobrazí , čo indikuje fotografovanie s odrazovým bleskom.

  • Naklonenie nahor/nadol (pohľad zboku na model HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM)

  • Naklonenie doľava/doprava (pohľad spredu na model HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  • Otočenie doľava/doprava (pohľad zhora na model HVL-F46RM)

Poznámka

 • Ak výbojku vyklopíte nahor, na LCD paneli sa nebude zobrazovať dosah blesku.

 • Na odrazenie blesku používajte biely strop alebo stenu. Farebný povrch môže zmeniť farbu odrazeného svetla. Ako odrazový povrch neodporúčame používať vysoké stropy ani sklo.