Vloženie batérií

Do tejto jednotky blesku možno vložiť:

 • štyri alkalické batérie veľkosti AA alebo

 • štyri nikel metal hybridové (Ni-MH) batérie veľkosti AA

Pred použitím nabíjateľných nikel metal hybridových batérií batérie úplne nabite uvedenou nabíjačkou batérií.

V tejto jednotke blesku nepoužívate lítium-iónové batérie, pretože môžu brániť jednotke blesku pracovať na plný výkon.

S touto jednotkou blesku sa nedodávajú žiadne batérie.

 1. HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie (), potom posuňte dvierka priehradky na vloženie batérií a otvorte v smere šípok ( a ).
  HVL-F46RM: Posunutím otvorte dvierka priehradky na vloženie batérií ( a ).
  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2

  • HVL-F46RM

 2. Vložte batérie do priestoru pre batérie podľa znázornenia (). ( uvádza orientáciu batérií.)
  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2

  • HVL-F46RM

 3. Zatvorte dvierka priehradky na vloženie batérií.

  Vykonajte činnosti v 1. kroku v opačnom poradí.