Používanie ovládacieho kolieska

Otáčaním ovládacieho kolieska alebo stláčaním tlačidiel smer môžete posúvať zaostrenie alebo zmeniť hodnotu položky nastavenia na obrazovke Quick Navi alebo na obrazovke MENU. Zvoľte požadovanú jednotku nastavenia a stlačením stredového tlačidla zmeňte možnosť nastavenia.

Poznámka

  • Obrázky použité v tejto téme sú pre jednotku blesku HVL-F60RM.

Tlačidlám smer a ovládaciemu koliesku boli vo výrobe priradené nasledujúce funkcie.

Operácie Funkcie Opisy
Nahor ZOOM Slúži na zmenu pokrytia blesku (priblíženie).
Nadol MODE Slúži na zmenu režimu blesku.
Doľava (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) - Tomuto tlačidlu nebola vo výrobe priradená žiadna funkcia. Tlačidlu môžete priradiť ľubovoľnú funkciu.
Doľava (HVL-F46RM) /LEVEL Slúži na zmenu kompenzácie blesku/úrovne výkonu.
Doprava WL MODE Slúži na zmenu bezdrôtového režimu.
Ovládacie koliesko - Tomuto tlačidlu nebola vo výrobe priradená žiadna funkcia. Tlačidlu môžete priradiť ľubovoľnú funkciu.

Rada

  • Ovládaciemu koliesku, jednotlivým tlačidlám smer a stredovému tlačidlu môžete priradiť ľubovoľnú funkciu.