Zmena nastavení jednotlivých jednotiek prijímača <RECEIVER SET>

Napríklad pri vykonávaní fotografovania s viacnásobným bleskom môžete zmeniť nastavenie bezdrôtovej skupiny a nastavenie priblíženia jednotlivých spárovaných jednotiek prijímača na obrazovke MENU riadiacej jednotky.

Poznámka

 • Aby ste povolili riadiacej jednotke zmeniť nastavenia jednotlivých jednotiek prijímača, musíte vopred povoliť funkciu [RCV REMOTE] v každej jednotke prijímača. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia) ma jednotke prijímač, zvoľte [RCV REMOTE] na obrazovke Quick Navi a zvoľte [ON].

 1. Stlačte tlačidlo MENU na tejto jednotke blesku a zvoľte [RECEIVER SET].

  1. Stav bezdrôtového pripojenia

  2. Nastavenie bezdrôtovej skupiny

   Môžete zvoliť [A], [B], [C], [D], [E] alebo [OFF].

  3. Nastavenie priblíženia

   Môžete zmeniť nastavenie priblíženia pre jednotku prijímača.

Poznámka

 • Ak je hodnota zvolená pre nastavenie priblíženia na riadiacej jednotke vyššia alebo nižšia ako hodnoty nastavenia priblíženia dostupné na jednotke prijímača, pre nastavenie priblíženia na jednotke prijímača sa zvolí maximálna alebo minimálna hodnota.